نمونه کارتهای بازرسین استانی و کشوری
قابل توجه مدیران محترم تاسیسات و موسسات گردشگری
 
        بدینوسیله به آگاهی می‌رساند به منظور مشخص نمودن دامنه نظارتی و بازرسی از موسسات و تاسیسات گردشگری در سطح کشور و همچنین جلوگیری از مداخله افراد غیر متخصص در این امر ، مقرر گردیده است از این پس بازدید از کلیه تاسیسات و موسسات گردشگری استان ، الزاماً با حضور ناظران مورد تائید این سازمان و داشتن دو نمونه کارت فوق صورت پذیرد.
        بدیهی است از همکاری با سایر افراد تحت هر عنوان (حتی افرادی که دارای کارت شناسائی سازمانی می‌باشند) جداً اجتناب نموده و در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف ، مراتب را با قید فوریت به اداره حراست میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان مربوطه گزارش فرمائید.
سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۱۴۵۵
تلفن حراست : ۶۲۱۵۹۸۹