تقویم موسسات آموزش خدمات گردشگری استان یزد

با توجه به ضرورت برنامه ریزی و تدوین عناوین آموزشی لازم برای علاقمندان و شاغلین صنعت گردشگری، برنامه های کارگاهها و دوره های کوتاه مدت گردشگری موسسات آموزشی در سالجاری اعلام گردید که عناوین دوره ها بدین شرح می باشد:

موسسه آموزشی خدمات گردشگری

 افق راسپینای شرق

موسسه آموزشی خدمات جهانگردی رشد

موسسه آموزشی پردیس گردشگری

هفت اقلیم

۱. مدیریت ارتباط با مشتریان و بازگردانی مشتری

۲. مدیریت عمومی هتل

۳. میزبانی

۴. تشریفات ویژه مدیران

۵. اصول و مبانی تشریفات و آداب معاشرت

۶. فروش و بازاریابی در هتل

۷. گردشگری سلامت

۸. مدیریت تخصصی هتل

۹. فرانت آفیس

۱۰ خانه داری و اتاق داری در هتل

۱۱. حسابداری و صندوق داری در هتل

۱۲. کنترل هزینه ها در بخش غذا و نوشابه

۱۳. مبانی هتلداری و مدیریت واحد های اقامتی ویژه مدیران داخلی هتلها

۱۴. آشنایی با کد های اخلاق سازمانی و گردشگری

۱۵. اصول و مبانی گردشگری الکترونیک

۱۶. اصول بازاریابی و تجاری سازی محصولات و خدمات

۱۷. مبانی استاندارد سازی واحد های اقامتی بوم گردی

۱۸. مبانی برند سازی و تبلیغات

۱۹. مبانی مدیریت استراتژیک

۱. راهنمایان گردشگری فرهنگی (بین المللی و داخلی)

۲. مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

۳. رانندگان تاکسی گردشگری (مقدماتی و پیشرفته)

۴. گردشگری محتوایی

۵. بوم گردی و توسعه پایدار

۶. فنون استقرار در طبیعت

۷. زنان و سفر ایمن و راحت

۱. راهنمایان گردشگری فرهنگی (بین المللی و داخلی)

۲. راهنمایان طبیعت گردی (بین المللی و داخلی)

۳. مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

۴. چگونه ارزان و ارزشمند سفر کنیم

۵. آشنایی با گیاهان دارویی

۶. اصول تفسیر میراث

۷. آموزش نیروهای خدمات اداری

۸. گردشگری ادبی

۹. آشنایی با اصول توسعه پایدار گردشگری

۱۰. امنیت گردشگر

۱۱. حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

۱۲. آشنایی با آزمون جامع

۱۳. روابط عمومی مقدماتی

۱۴. روابط عمومی سازمانی پیشرفته

۱۵. آموزش عکاسی

۱۶. مدیریت ترس در سخنرانی

۱۷. نجوم در گردشگری

۱۸. آشنایی با عشایر ایران

۱۹. آشنایی با گردشگری سلامت

۲۰. آشنایی با اپلیکیشن های سفر

۲۱. مقاله نویسی در گردشگری

  • در صورت معرفی دوره های جدید متعاقبا اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.