نگاهي گذرا به صنايع دستي استان

صنايع دستی ، به آن رشته از صنايع گفته می شود که تمام يا قسمتی از مراحل ساخت آن با دست صنعتگر و با بهره گيری از ذوق و قريحه او انجام شود . طرحهای اصيل ، رنگ آميزی بديع ، خلاقيتهای هنری صنعتگران ، سرمايه بری کم ، برخورداری از ويژگيهای فرهنگ بومی ، از مشخصه های بارز اين توليدات است که خود در عالم هنر و دنيای اقتصاد جايی ويژه و والا دارند

یزد ،شهري که هنوز در آن ایکات بافته می شود

یکی از محصولات صنایع دستی شهر یزد ، ایکات یا دارایی می باشد.  ایکات که ماخوذ از واژه مالایی منجیکات است و در فارسی دارایی نامیده می شود، روشی است کهن در بافت پارچه های منقش با رنگ پذیر کردن نخها پیش از بافت ، تا بتدریج همزمان با عملیات بافت ، نقش نیز نمودار شود.

گلیم بافی

گلیم بافی از قرن ها پیش در استان یزد به خصوص شهرستان های میبد، خاتم و ابرکوه رایج بوده  است  و گفته می شود که بیش از یک هزار سال در این خطه سابقه دارد.گلیم بیش از قالی در کشورمان سابقه و قدمت دارد و در واقع قالی در اثر تکامل گلیم بافی طی قرون و اعصار متمادی پدید آمده است  .

معرق روی چوب یکی از هنرهای سنتی یزدیها

هنر معرق روی چوب یکی از صنایع دستی چوبی در یزد استکه طی سال های اخیر رونق و رواج بسیار یافته است .

تذهیب، گنجینه ای نفیس از هنر اسلامی

هنرتذهیب ، از گذشته های دور تا به امروز همیشه و همواره جایگاه ارزشمندی در کتابت، کتاب آرایی و تزئین داشته است . آرایش یک قطعه با تذهیب از آن نظر جالب است که خط یا تصویر اصلی را درهم و خسته کننده جلوه نمی دهد.