يزد، شهر دارالعباده در هفته گردشگري

يزد، شهر دارالعباده در هفته گردشگري

سفرهاي تابستاني در قلب كوير ايران

سفرهاي تابستاني در قلب كوير ايران

شهر دارالعباده يزد میزبان کاروان رضوی

شهر دارالعباده يزد میزبان کاروان رضوی

تشکیل اولین جلسه واگذاری اماکن تاریخی-فرهنگی صندوق احیاء و بهره برداری کشور در استان یزد

تشکیل اولین جلسه واگذاری اماکن تاریخی-فرهنگی صندوق احیاء و بهره برداری کشور در استان یزد

صدور اولین نمونه الکترونیکی مجوز شرکت خدمات گردشگری در استان یزد

صدور اولین نمونه الکترونیکی مجوز شرکت خدمات گردشگری در استان یزد

حضورگردشگران داخلی و خارجی در مراسم فرهنگی یزد

حضورگردشگران داخلی و خارجی در مراسم فرهنگی یزد

شهر تاریخی و کهن میبد به یک شهر توریستی و کانون برتر صنعت گردشگری تاریخی استان تبدیل شده است

شهر تاریخی و کهن میبد به یک شهر توریستی و کانون برتر صنعت گردشگری تاریخی استان تبدیل شده است

آذین بندی یزد شهر بادگیرها به مناسبت نیمه شعبان

آذین بندی یزد شهر بادگیرها به مناسبت نیمه شعبان

گردشگران خارجی شور و حماسه سیاسی مردم را از نزدیک نظاره کردند

گردشگران خارجی شور و حماسه سیاسی مردم را از نزدیک نظاره کردند