تصاوير بهاري (اماکن گردشگري و تاريخي) - نوروز 1392 / يزد

بازديد گردشگران و مسافران نوروزي از اماکن تاريخي و گردشگري

تصاوير بهاري (جشن باغ دولت آباد) - نوروز 1392 / يزد

جشن بزرگ بهاري در باغ دولت آباد يزد

مسافران در بافت تاريخي يزد، باران را در دل كوير تجربه كردند

مسافران در بافت تاريخي يزد، باران را در دل كوير تجربه كردند

مهمانان نورزي در بناهاي تاريخي بر پاي سفره هفت سين نشستند

مهمانان نورزي در بناهاي تاريخي بر پاي سفره هفت سين نشستند

تکیه امیرچخماق یزد آماده میزبانی مهمانان شد

تکیه امیرچخماق یزد آماده میزبانی مهمانان شد

كتاب فرصت هاي سرمايه گذاري استان يزد منتشرشد

كتاب فرصت هاي سرمايه گذاري استان يزد منتشرشد

سومين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در تهران برگزارشد

سومين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در تهران برگزارشد

گردهمايي سرمايه گذاران حوزه گردشگري در يزد برگزارشد

گردهمايي سرمايه گذاران حوزه گردشگري در يزد برگزارشد

صفاي دل عشاير ابركوه، با نواي "آواي مشك"

صفاي دل عشاير ابركوه، با نواي "آواي مشك"