معاون استاندار يزد از طرحهاي عمراني در دست اجرا اين اداره كل بازديد كرد

معاون استاندار يزد از طرحهاي عمراني در دست اجرا اين اداره كل بازديد كرد

مرمت مسجد امام علی(ع) بافق پایان یافت

مرمت مسجد امام علی(ع) بافق پایان یافت

بافت تاريخي شهرستان میبد مرمت مي شود

بافت تاريخي شهرستان میبد مرمت مي شود

نارین قلعه میبد در شُرف ثبت جهانی قرار گرفت

نارین قلعه میبد در شُرف ثبت جهانی قرار گرفت

از زباله‌دانی تا آب انبار

یادداشت یک کارشناس" از زباله‌دانی تا آب انبار"

زندانیان شهرستان اردکان نيز در حفظ آثار تاريخي شرکت كردند

زندانیان شهرستان اردکان نيز در حفظ آثار تاريخي شرکت كردند

مرمت رواقهای میدان خان بافق شروع شد

مرمت رواقهای میدان خان بافق شروع شد

نوا و موسیقی پیشواز محرم ابرکوه برای همیشه ماندگار شد

نوا و موسیقی پیشواز محرم ابرکوه برای همیشه ماندگار شد

مراسم پیشواز ماه محرم ندوشن در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسید

مراسم پیشواز ماه محرم ندوشن در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسید