نمایشگاه اقوام ایرانی (صنایع دستی و سوغات)

نمایشگاه اقوام ایرانی (صنایع دستی و سوغات)

همزمان با هفته دولت افتتاح مرکزآموزش صنایع دستی شهرستان تفت

همزمان با هفته دولت افتتاح مرکزآموزش صنایع دستی شهرستان تفت

دهمین نمایشگاه سراسری بازرگانی هنرهای سنتی و صنایع دستی استان مرکزی

زمان برگزاری: 17 لغایت 21 مهرماه 91مکان برگزاری: استان مرکزی- اراک- محل دایمی نمایشگاه‌های بین المللی مرکزی

ششمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران‌زمین و نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی گلستان

زمان برگزاری: 6 لغایت 9 مهرماه 91مکان برگزاری: استان گلستان- گرگان- محل دایمی نمایشگاه بین المللی گلستان

سومین نمایشگاه منطقه‌ای بازرگانی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان لرستان

سومین نمایشگاه منطقه‌ای بازرگانی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان لرستان

نهمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی و آیین‌های سنتی و سومین نمایشگاه بسته‌بندی همدان

نهمین نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی و آیین‌های سنتی و سومین نمایشگاه بسته‌بندی همدان

هفتمین نمایشگاه سراسری بازرگانی هنرهای سنتی و صنایع دستی قزوین

هفتمین نمایشگاه سراسری بازرگانی هنرهای سنتی و صنایع دستی قزوین

اولین نمایشگاه صنایع دستی سوغات و لباس های محلی اقوام ایران (کردستان- سنندج)

اولین نمایشگاه صنایع دستی سوغات و لباس های محلی اقوام ایران (کردستان- سنندج)

اولین نمایشگاه سراسری صنایع دستی چهارمحال و بختیاری

اولین نمایشگاه سراسری صنایع دستی چهارمحال و بختیاری