مطالب توسط روابط عمومی

شهر یزد ، پایتخت کویر

شهر یزد در واقع پایتخت کویر است . کویر یزد گنجینه هنر است. کویر پر از زیبایی است که در برابر چشم شیفتگان هنرنمایی می کند. بی شک در میان جاذبه های طبیعی یزد ، کویر از لحاظ توریستی از اهمیت خاصی برخوردار است.

یزد ،شهری که هنوز در آن ایکات بافته می شود

یکی از محصولات صنایع دستی شهر یزد ، ایکات یا دارایی می باشد.  ایکات که ماخوذ از واژه مالایی منجیکات است و در فارسی دارایی نامیده می شود، روشی است کهن در بافت پارچه های منقش با رنگ پذیر کردن نخها پیش از بافت ، تا بتدریج همزمان با عملیات بافت ، نقش نیز نمودار شود.

گلیم بافی

گلیم بافی از قرن ها پیش در استان یزد به خصوص شهرستان های میبد، خاتم و ابرکوه رایج بوده  است  و گفته می شود که بیش از یک هزار سال در این خطه سابقه دارد.گلیم بیش از قالی در کشورمان سابقه و قدمت دارد و در واقع قالی در اثر تکامل گلیم بافی طی قرون و اعصار متمادی پدید آمده است  .