مطالب توسط روابط عمومی

هنر زیستن در خطه کویر

"این آب است که به حیات انسانی، موجودیت می بخشد" و از این دیدگاه ، هر دستاورد انسانی مانند: تکنولوژی، معماری، هنر و نیز فرهنگ، رسومات، مذهب و… معلول علت غایی آب خواهد بود.

آسیب شناسی پس از مرمت

شاید عمر مرمت در ایران با عمر ورود مفاهیم معماری مدرن به کشورمان برابر باشد. اگر چه نخستین فعالیتهای مرمتی توسط اروپائیان انجام گرفت ، اما معماران ایرانی نیز به تدریج در این فعالیت سهیم شدند و در سه دهه اخیر شاهد بیشترین فعالیت معماران ایرانی در زمینه مرمت ابنیه میهنمان بوده ایم.

معرفی مزار جوی هرهر و شخصیت های مدفون در آن

مزار جوی هرهر، قبرستانی است قدیمی که در دلِ محله جوی هرهر واقع شده است و ریشه در قرنها دارد. این مزار بر خلاف نامش که جوی هرهر بوده است قرنها قبل از احداث جوی هرهر نیز وجود داشته است و نام آن فقط «مزار» بوده است.

وجه تسمیه جوی هرهر

در محله جوی هر هر یزد، یک نام اصل و پایه و اساس دیگر نام هاست و آن خود«جوی هرهر»است و همگی منتسب به آن هستند مانند محله جوی هرهر، مزار جوی هرهر، آب نبار جوی هرهر.

بر پائی نمایشگاه دستاوردهای پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد به مناسبت هفته میراث فرهنگی

به مناسبت بزرگداشت هفته میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد با همکاری مجتمع هنر و معماری و میراث فرهنگی استان یزد اقدام به برپایی نمایشگاهی از فعالیت ها و دستاوردهای پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد نموده است.

ساخت اولین دستگاه روغنگیری در یزد

روغن­گیری یکی از کارهای دستی در یزد بود که در محل­های مخصوصی دانه­های کرچک یا پنبه تخم­دار را در مخزن­هایی که به شکل مخروط ناقص بود، می­ریختند و به کمک گاو و سنگ که روی آن می­چرخید، دانه­ها را نرم و روغن را از آن جدا می­کردند.

مرمت بخشی از تزیینات کاشی معرق مسجد جامع کبیر یزد به انجام رسید.

مسجد جامع کبیر یزد طی قرون متمادی بر بقایا و یا در کنار بناهای متنوعی بنا گردیده که در متون تاریخی تحت عناوین مسجد جامعه شهرستان، مسجد جامع عتیق، مسجد جمعه قدیم در «درده» مسجد جامع نو و بناهای الحاقی آن به اسامی گوناگون یاد شده, ساخت و ساز و اقدام تازه ای در بنا یا تعمیرات و نوسازی آثار قبلی به عبارتی با ابقاء و احیاء آثارگذشته توأم است.