آمار مزایده سال ۱۴۰۱ اداره کل میراث فرهنگی یزد

 

 

ردیف

نام بنای مزایده

شهرستان

تاریخ مزایده

نوع فعالیت

آدرس

۱

کاروانسرای شاه عباسی

مهریز

شهریور ماه

گردشگری

مهریزجاده یزدکرمان

۲

کاروانسرای زین الدین

مهریز

مرداد ماه

گردشگری

مهریزکیلومتر ۶۵ جاده یزد کرمان

۳

خانه لاریها

یزد

شهریور

صنایع دستی

یزد خیابان امام – محله فهادان

۴

خانه فخرالدین

یزد

شهریور

صنایع دستی

یزد خیابان امام – محله فهادان

۵

مغازه محوطه شماره یک

یزد

شهریور

صنایع دستی

یزد خیابان امام – محله فهادان

۶

مغازه محوطه شماره دو

یزد

شهریور

گردشگری

یزد خیابان امام – محله فهادان

۷

مغازه محوطه شماره سه

یزد

شهریور

صنایع دستی

یزد خیابان امام – محله فهادان

۸

رنگریزی سنتی

یزد

شهریور

صنایع دستی

یزد خیابان امام – محله فهادان

۹

زندان اسکندر

یزد

آبان

صنایع دستی

یزد خیابان امام – محله فهادان

۱۰

خانه آبادیان

یزد

شهریور

آموزشی

یزد خیابان امام – محله فهادان

۱۱

باغ روآب

یزد

آذر ماه

گردشگری

یزد خیابان امام – محله فهادان

۱۲

خانه سامعی

یزد

شهریور ماه

صنایع دستی

یزد خیابان امام – محله فهادان

۱۳

خانه حسینی

یزد

اردیبهشت

دانش بنیان

یزد خیابان امام – محله فهادان

۱۴

مغازه رنجبر

یزد

شهریور ماه

صنایع دستی

یزد خیابان امام – محله فهادان

۱۵

مغازه خانه حسینی

یزد

شهریور ماه

صنایع دستی

یزدمیدان امیرچخماق

۱۶

بازارچه اردکان

اردکان

مهرماه

صنایع دستی

اردکانخیابان ایت الله حایری

۱۷

کاروانسذای شاه عباسی

میبد

مهرماه

صنایع دستی

میبدخیابان قاضی میرحاجات