فرایند درخواست ارتقا و تغییر نوع واحد گردشگری

 

 


 

فرآیند صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

 

 


 

فرایند صدور مجور بند ب

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱