فرآیند صدور مجوز طرح مرمت و احیا در محدوده شهر تاریخی

 

 


 

فرآیند صدور مجوز مرمت اضطراری در محدوده شهر تاریخی یزد

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱