فرآیند صدور مجوز طرح مرمت و احیا در محدوده شهر تاریخی

 

maramat

 


 

فرآیند صدور مجوز مرمت اضطراری در محدوده شهر تاریخی یزد

 

maramat-ezterari

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱