فرایند صدور مجوز ایجاد، اصلاح (به غیر از اقامتگاههای بوم گردی)

 

 


 

فرایند صدور موافقت اصولی

 

 


 

 

فرایند تصویب تسهیلات

 

 


 

شرح مشخصات و ضوابط ساخت ، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی کشور

 

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱