دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

 

moghabeleh

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۱/۲۱