فرایند درخواست ارتقا و تغییر نوع واحد گردشگری

 

ertegha

 


 

فرآیند صدور پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری

 

sodoor-parvane

 


 

فرایند صدور مجور بند ب

 

band-b

 


فرآیند صدور مجوز طرح مرمت و احیا در محدوده شهر تاریخی

 

maramat

 


 

فرآیند صدور مجوز مرمت اضطراری در محدوده شهر تاریخی یزد

 

maramat-ezterari

 


صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی)

 

sodoor-mojavez-kargah

 


 

فرایند صدور مجوز ایجاد، اصلاح (به غیر از اقامتگاههای بوم گردی)

 

sodoor-mojavez

 


 

فرایند صدور موافقت اصولی

 

sodoor-movafeghat

 


 

فرایند تصویب تسهیلات

 

tashilat

 


 

شرح مشخصات و ضوابط ساخت ، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی کشور

 

moshakhasat