ساختمان مرکزی: یزد ، خیابان امام خمینی (ره )، خیابان شهید ابراهیمی ، روبروی فرمانداری

 تلفن  :   ۳۶۲۱۰۰۰۶-۰۳۵ 

دورنگار :     ۰۳۵۳۶۲۵۰۰۰۳- ۰۳۵۳۶۲۱۲۴۰۵

دفتر مدیرکل : ۰۳۵۳۶۲۱۱۴۰۳

دفتر معاونت توسعه مدیریت : ۰۳۵۳۶۲۰۳۱۵۰

دفتر معاونت میراث فرهنگی : ۰۳۵۳۶۲۰۶۶۸۳

دفتر معاونت سرمایه گذاری : ۰۳۵۳۶۲۱۹۶۹۷

دفتر معاونت گردشگری : ۰۳۵۳۶۲۱۱۱۴۴

دفتر معاونت صنایع دستی : ۰۳۵۳۶۲۰۳۷۷۱

روابط عمومی : ۰۳۵۳۶۲۱۱۹۲۶

ملاقات عمومی با مدیر کل  : روزهای یکشنبه

 

 

شماره های داخلی

 

dakheli

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۶/۱۲