ردیفکد دفترصاحب پروانهشهرستانآدرستلفنکد پستی
۱۷۲۳۹۱۰۰۱شکوفه نیک روانیزدبلوار شهید پاکنژاد ـ روبروی پمپ بنزین  ـ جنب سازمان تبلیغات اسلامی۳۷۲۶۷۱۰۰ ـ ۳۷۲۶۷۳۰۰۸۹۱۶۹۷۳۸۸۴
۲۷۲۳۹۱۰۰۲علی آسایش اردکانیمیدان ابوذر ـ کوچه ژاندارمری ـ نبش نظام وظیفه۳۸۲۵۹۸۸۳ ـ ۳۸۲۴۹۸۸۳ ـ ۳۸۲۴۰۰۰۴۸۹۱۶۸۴۴۸۷۹
۳۷۲۳۹۱۰۰۴محمدرضا فخرآبادیصفائیه  ـ چهارراه پژوهش ـ خیابان استاد احمد آرام۳۸۲۶۸۵۸۰ ـ ۳۸۲۵۸۰۰۰ ـ ۳۸۲۵۸۴۸۵۸۹۱۶۸۶۹۱۳۹
۴۷۲۳۹۱۰۰۵علی فلاح مهرآبادیابرکوهابرکوه ـ مهرآباد ـ خ شهید رجایی ـ دفتر پست۳۲۸۷۲۹۳۹۸۹۳۵۱۱۷۸۷۹
۵۷۲۳۹۱۰۰۶طاهره اکرمی ابرقوییابرکوهابرکوه ـ خ شهید بهشتی ـ روبروی بانک کشاورزی۳۲۸۲۸۸۸۲۸۹۳۱۶۳۱۳۳۳
۶۷۲۳۹۱۰۰۷مرضیه حاتم پورتفتخ امام خمینی ( ره ) ـ مجتمع پوپک طلایی ـ جنب آزمایشگاه مرکزی۳۲۶۲۵۷۸۵۸۹۹۱۷۴۷۳۳۸
۷۷۲۳۹۱۰۰۸نسیبه فلاح تفتیتفتتفت ـ حسینیه امام۳۲۶۲۴۷۴۸۸۹۹۱۸۱۵۹۶۸
۸۷۲۳۹۱۰۰۹مهدی ارزانشیزدیزد ـ جاده خضرآباد ـ جنب اتحادیه امکان ـ بین کوچه فردوسی ۶ و۸۳۷۲۲۰۰۷۰۸۹۱۷۸۷۳۷۷۹
۹۷۲۳۹۱۰۱۰سید محسن کلانتری همت آبادییزدمیدان شهید بهشتی ـ خیابان شهید رجایی ـ روبروی موزه علوم طبیعی۳۶۲۲۶۰۰۰ ـ ۴ـ۳۶۲۲۹۶۰۰۸۹۱۳۹۸۴۴۶۷
۱۰۷۲۳۹۱۰۱۱پروانه آدینه نصرآبادییزدآزاد شهر ـ ضلع غربی فلکه دوم۳۷۲۳۳۷۰۰ ـ ۳۷۲۳۳۶۰۰۸۹۱۷۸۷۹۴۸۹
۱۱۷۲۳۹۱۰۱۲سامان سجودییزدخیابان کاشانی ـ روبروی آتشکده ـ پلاک ۱۰۷۰۳۶۲۳۸۸۳۳ ـ ۳۶۲۳۱۴۲۵۸۹۱۶۷۸۶۱۷
۱۲۷۲۳۹۱۰۱۳سمیه دهقان بنادکییزدبلوار منتظر قائم ـ روبروی اداره برق ـ جنب بانک ملت۳۶۲۶۹۰۰۹ ـ ۳۶۲۲۹۰۰۹۸۹۱۳۸۵۳۴۵۴
۱۳۷۲۳۹۱۰۱۴حمید جعفری تباریزدخیابان امام شمالی بعد از چهارراه موزائیک سازی ـ روبروی۳۶۲۰۵۰۷۰ ـ ۳۶۲۰۵۰۶۰ ـ ۳۶۲۵۰۸۰۸۹۱۹۸۷۵۸۶۵
رستوران نقش جهان
۱۴۷۲۳۹۱۰۱۵شرکت متحدان دشت کویریزدبلوار پاسداران بعد از مخابرات کوثر۳۸۲۳۸۰۳۰ـ۳۸۲۳۶۲۶۰۸۹۴۹۱۴۸۴۵۱
۱۵۷۲۳۹۱۰۱۶مائده محمد صالحییزدخیابان چمران ـ بعد از چهارراه سلمان ـ روبروی آموزش وپرورش منطقه ۲۳۶۲۸۳۴۳۳ـ۳۶۲۸۳۶۰۷۸۹۱۵۷۴۶۱۳۶
۱۶۷۲۳۹۱۰۱۷فریده رنجبر ناصرآبادییزدامام شهر ـ بلوار ولیعصر۳۵۲۵۸۵۱۸۸۹۱۷۷۳۷۸۵۹
۱۷۷۲۳۹۱۰۱۸ابوالفضل حمیدی زادهابرکوهابرکوه ـ میدان امام حسین ـ خیابان شهید باهنر ـ روبروی مسجد بزرگ آقا۳۲۸۲۸۹۰۰ـ۳۲۸۲۸۷۰۰ـ۳۲۸۲۷۶۹۸۸۹۳۱۶۶۳۱۶۸
۱۸۷۲۳۹۱۰۱۹حسین خوشنویس زارچیزدبلوار شهید صدوقی ـ بین صدوقی ۷۲ و۷۴۳۵۲۷۲۰۵۰ ـ۳۵۲۷۶۸۰۰۸۹۴۱۹۵۶۳۵۳
۱۹۷۲۳۹۱۰۲۰ملیحه امینی اصیلیزدقاسم آباد ـ بعد از هلال احمر ـ خیابان فروغ۳۸۲۰۱۲۰۰ـ۳۸۲۰۲۲۰۰۸۹۱۶۱۵۳۱۸۴
۲۰۷۲۳۹۱۰۲۲شرکت تعاونی پیشگامان کویریزدبلوار شهید صدوقی ـ روبروی مخابرات صدوقی۳۷۲۵۵۷۵۷ـ۳۷۲۵۷۲۷۲۸۹۱۶۹۷۷۹۳۹
۲۱۷۲۳۹۱۰۲۳شرکت تعاونی پیشگامان رسانه کویریزدخیابان انقلاب ـ روبروی مسجد حکایتی۳۵۲۴۵۷۵۷ ـ ۳۵۲۵۷۲۷۲۸۹۱۸۸۱۴۴۷۶
۲۲۷۲۳۹۱۰۲۵سیدعلی طباطبایی ندوشنیزدبلوار ۱۷ شهریور ـ مجتمع تجاری لاله۲ـ ۳۷۲۶۴۵۴۱۸۹۱۶۹۶۴۵۱۶
۲۳۷۲۳۹۱۰۲۶شکوفه زارع بیدکیمهریزخیابان شهید مطهری ـ نبش  مهد قرآن۳۲۵۳۱۲۰۸ـ۳۲۵۳۱۲۰۰۸۹۸۱۹۷۸۵۳۵
۲۴۷۲۳۹۱۰۲۷رقیه میرجلیلییزدشاهدیه ـ خیابان امام خمینی (ره )ـ جنب بانک سپه۱ـ۳۵۲۱۴۳۵۰۸۹۴۳۱۷۵۷۵۷
۲۵۷۲۳۹۱۰۲۸مهدی دهقانی شکذریاشکذرخیابان امام ـ روبروی تامین اجتماعی۳۲۷۲۶۹۷۰ ـ ۳۲۷۲۶۵۵۰ ـ ۳۲۷۲۷۲۶۰۰۸۹۴۱۷۶۴۱۱۷
۲۶۷۲۳۹۱۰۳۰محمد مهدی لسان صدقیزدخیابان شهید چمران ـ جنب داروخانه  دکتر بهناز۳۶۲۳۳۵۳۶ ـ ۳۶۲۴۹۶۹۶۸۹۱۳۷۸۹۶۷۵
۲۷۷۲۳۹۱۰۳۱حسین جاویدنیایزدخیابان آیت ا… کاشانی ـ جنب بانک سپه هفت تیر ـ نبش بن بست ۲۳ ـ پلاک ۶۹۷۳۸۲۵۵۹۰۰ ـ ۳۸۲۵۲۱۰۰۸۹۱۵۶۹۸۴۸۵
۲۸۷۲۳۹۱۰۳۳سید محمد سالارییزدبلوار جمهوری ـ روبروی امام زاده سیدجعفر(ع )۳۵۲۴۵۴۳۶۸۹۱۸۷۸۶۱۶۹
۲۹۷۲۳۹۱۰۳۴ابوذر مجاهدییزداکرم آباد ـ خ والیعصر ـ بعد از چهارراه ولی عصر۳۶۲۹۳۲۳۰ـ۳۶۲۹۲۳۷۳۸۹۴۴۱۷۸۹۷۶
۳۰۷۲۳۹۱۰۳۵ علیرضا زارعاردکانمیدان ۱۵ خرداد ـ جنب مسجد جعفر زاده ـ روبروی مخابرات خاتمی۳۲۲۳۷۴۲۴۸۹۵۱۷۱۸۸۸۹
۳۱۷۲۳۹۱۰۳۶شرکت صادرات ریحانه آذین کویر یزدیزدبلوار ۲۲ بهمن ـ جنب چرخ گردون ـ نبش کوچه پلاک ۲۷۳۱ـ۳۷۲۶۲۶۲۰۸۹۱۷۶۵۳۱۵۸
۳۲۷۲۳۹۱۰۳۷فاطمه کارگر شورکیمیبدخیابان امام ـ سه راه کاشانی ـ روبروی مخابرات قدیم۳۲۳۴۲۴۴۶ـ۳۲۳۴۲۹۹۰۸۹۶۱۷۱۹۶۴۶
۳۳۷۲۳۹۱۰۳۸امیر مشرفی میبدییزدابتدای خیابان مهدی ـ روبروی یگان امداد۳۶۲۷۱۷۱۲ـ۳۶۲۲۵۸۱۳ـ۳۶۲۲۵۸۱۴۸۹۱۴۶۳۶۱۸۳
۳۴۷۲۳۹۱۰۳۹عاطفه السادات ابراهیمی نسبخاتمخ امام خمینی (ره  ) ـجنب کلانتری۳۲۵۸۴۵۴۰۸۹۸۷۱۴۴۶۹۹
۳۵۷۲۳۹۱۰۴۰مجتبی حائریمهریزبلوار هفتم تیر ـ جنب اداره اوقاف۳۲۵۲۰۰۹۹ ـ۳۲۵۲۷۵۵۰ ـ ۳۲۵۲۰۵۷۳۸۹۸۱۸۱۵۹۹۹
۳۶۷۲۳۹۱۰۴۱علی خلیلی نژاد میبدیمیبدمیبد ـ خیابان امام خمینی (ره )ـ روبروی بانک سپه مرکزی۳۲۳۲۴۲۲۲ـ۳۲۳۲۴۳۲۲ـ۳۲۳۲۴۲۳۲۸۹۶۱۹۴۵۵۸۹
۳۷۷۲۳۹۱۰۴۲فائزه زارع خورمیرییزدشهرک رزمندگان ـ خ فضیلت ـ نبش کوچه حجاب۳۸۲۱۷۹۹۷۸۹۱۵۱۴۵۱۱۸
۳۸۷۲۳۹۱۰۴۶حمیدرضا محتاجعلییزدصفائیه ـ دخمن ـ مهرآوران ـ بلوار شهیدان انتظاری ـ روبروی مجتمع مسکونی فرهنگ ۳۳۸۲۸۰۳۷۵۸۹۱۵۸۹۳۹۸۷
۳۹۷۲۳۹۱۰۴۷لیلا فرید سانیچییزدیزد ـ خ سلمان فارسی جنوبی ـ نبش کوچه ۴۹ ـ پلاک آب ۱۷۸۶۶۲۰۱ـ۳۶۲۶۶۲۰۰۸۹۱۴۶۵۳۷۸۶
۴۰۷۲۳۹۱۰۴۸جواد دهقانی احمد آباداردکانخیابان امام ـ جنب بانک صادرات۳۲۲۷۴۳۳۴۸۹۵۳۱۱۹۸۱۵
۴۱۷۲۳۹۱۰۴۹خدیجه نظری ندوشنیزدخیابان سید گلسرخ ـ جنب مسجد شاه طهماسب۳۶۲۲۴۹۰۰ـ۱ـ۳۶۲۷۲۰۴۰۸۹۱۹۶۳۷۳۶۶
۴۲۷۲۳۹۱۰۵۰مریم فلاح فضل آبادیبافقخیابان ۱۵ خرداد ـ جنب میدان چهارده معصوم۳۲۴۲۱۹۲۱ـ۳۲۴۲۱۹۱۹۸۹۷۱۷۴۳۸۳۸
۴۳۷۲۳۹۱۰۵۱محبوبه کلماتیان بهابادیبهابادخیابان امام ـ روبروی کوچه دانشگاه آزاد ـ جنب دفتر زیارتی فجر۳۲۴۷۱۸۲۰ـ۳۲۴۷۱۱۱۳۸۹۷۶۱۳۴۹۹۹
۴۴۷۲۳۹۱۰۵۲سید محسن آثاری فیض آبادبافقخیابان وحشی بافقی۳۲۴۲۲۸۵۰۸۹۷۱۶۳۵۶۷۸
۴۵۷۲۳۹۱۰۵۳حسین اکرمی مغستانیزدخیابان مطهری ـ روبروی مشترکین آب منطقه ای۳۵۲۳۹۱۲۱۸۹۱۸۶۴۸۱۴۷
۴۶۷۲۳۹۱۰۵۴علی رضایییزدخیابان شهید رجایی ـ پلاک ۷۵۶۳۶۲۲۷۱۱۰ ـ ۳۷۲۶۷۱۱۰۸۹۱۸۶۳۴۹۸۹
۴۷۷۲۳۹۱۰۵۵صدیقه کاظمی نسبخاتممیدان معلم ـ خیابان طالقانی نبش  کوچه مدرسه ارشاد۳۲۵۷۱۲۲۱۸۹۸۸۱۴۵۹۷۶
۴۸۷۲۳۹۱۰۵۶حسینعلی محمودیان اردکانیاردکانخیابان صدرآباد ـ جنب تعاونی پیشگامان همیار۳۲۲۳۵۵۵۶ ـ ۶ ـ ۳۲۲۳۹۰۰۵۸۹۵۱۸۱۳۸۴۶
۴۹۷۲۳۹۱۰۵۷سیدحسین آزادییزدخیابان چمران ـ روبروی کارخانه درخشان۱ـ۳۷۲۰۳۷۰۰۸۹۱۳۷۸۶۵۶۸
۵۰۷۲۳۹۱۰۵۸محمدحسین امامییزدبلوار نواب ـ بعد از بانک صادرات ـ نبش کوچه قدس۳۶۲۰۶۴۰۲ـ۳۶۲۰۶۴۰۰۸۹۱۹۷۱۳۱۱۳
۵۱۷۲۳۹۱۰۵۹مهناز دهقان منگابادییزدبلوار پروفسور حسابی ـ میدان عالم ـ طبقه تحتانی املاک دلتا ـ ساختمان محراب۳۸۲۱۳۰۰۷ ـ ۳۸۲۱۳۰۰۶۸۹۱۵۱۶۶۱۷۸
۵۲۷۲۳۹۱۰۶۰خدیجه سیدهاشمییزدخیابان انقلاب ـ روبروی کوچه ۴۷۳ـ ۳۵۲۴۹۰۲۲۸۹۱۸۶۵۸۳۴۶
۵۳۷۲۳۹۱۰۶۱عباس دهقان زاده نجم آبادیزدیزد ـ خرمشهر ـ خیابان خیام ـ نبش کوچه ۱۶۳۶۲۹۲۰۸۰ـ ۳۶۲۸۸۰۶۷۸۹۱۴۹۵۴۴۸۶
۵۴۷۲۳۹۱۰۶۲مجید بیگی مراعییزدبلوار شهیددشتی ـ روبروی بانک ملی نجف آباد ـ نبش کوچه ۱۲۳۸۲۳۹۱۱۲۸۹۴۹۱۷۵۷۷۹
۵۵۷۲۳۹۱۰۶۳علی محمد تالانهیزدبلوار امام زاده جعفر ـ حد فاصل چهارراه شهید رجایی و فرهنگیان ـ پلاک ۶۰۳۶۲۶۰۶۰۳۸۹۱۸۶۱۴۴۹۶
۵۶۷۲۳۹۱۰۶۴حسین خاتمی رادیزدشاهدیه ـ خیابان عدالت ۸ ـ جنب خدمات فرهنگی ابوالفضل۳۵۲۱۱۷۲۰۸۹۴۳۱۶۵۶۵۴
۵۷۷۲۳۹۱۰۶۵اکبر برومندیزدبلوار استقلال ـ بعد از پمپ بنزین ـ نبش خیابان بهارآزادی۳۵۲۶۷۲۱۰۸۹۱۸۸۶۷۹۷۱
۵۸۷۲۳۹۱۰۶۶رضا عمانییزدمیدان خاتمی ـ ابتدای بلوار مدرس۳۶۲۳۹۴۴۲ـ۳۶۲۳۹۴۴۱۸۹۱۵۷۵۷۶۶۶
۵۹۷۲۳۹۱۰۶۷زهرا نظیریزدبلوار دهه فجر ـ روبروی امام زاده شنبه۳۶۲۰۶۱۶۰ـ ۳۶۲۱۹۸۹۷۸۹۱۴۹۶۳۵۳۸
۶۰۷۲۳۹۱۰۶۸محمدرضا حاجی احمدی اردکانیاردکانخیابان مصطفی خمینی ـ نبش میدان بسیج۳۲۲۳۸۸۴۰ـ۳۲۲۳۸۸۳۰۸۹۵۱۶۶۴۷۳۱
۶۱۷۲۳۹۱۰۶۹فاطمه قائمی نیااشکذررضوان شهر ـ خیابان ۴۵ متری صاحب الزمان ( عج ) ـ روبروی۳۲۷۲۸۰۲۰۸۹۴۱۷۸۴۱۳۶
دانشگاه پیام نور
۶۲۷۲۳۹۱۰۷۰امیرحسین آرمینیزدخیابان دهم فروردین ـ روبروی هتل داد۱ـ۳۶۲۷۱۰۱۰ـ۳۶۲۷۱۰۷۷ ـ ۳۶۲۷۱۰۷۶۸۹۱۳۷۱۵۳۵۳
۶۳۷۲۳۹۱۰۷۱دری فروغی پوریزدبلوار ۱۷ شهریور ـ بلوار رسالت ـ نبش میدان آرمان۳ـ۳۵۲۸۰۴۸۲۸۹۱۷۳۸۴۸۳۳
۶۴۷۲۳۹۱۰۷۲وهاب پوربابایییزدابتدای بلوار آزاد شهر ـ سمت چپ۳۷۲۲۳۳۵۳۵ـ ۳۷۲۱۳۵۳۵۸۹۱۷۸۱۵۳۴۸

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۲