نوشته‌ها

بافت «سفره خمیر» صنعت دست زنان ابرکوهی، دوباره جان گرفته است

اولین روز کلاس آموزشی بافت سفره خمیر در نخستین مرکز آموزش صنایع دستی ابرکوه برگزار شد.