ردیف کد دفتر صاحب پروانه شهرستان آدرس تلفن کد پستی
۱ ۷۲۳۹۱۰۰۱ شکوفه نیک روان یزد بلوار شهید پاکنژاد ـ روبروی پمپ بنزین  ـ جنب سازمان تبلیغات اسلامی ۳۷۲۶۷۱۰۰ ـ ۳۷۲۶۷۳۰۰ ۸۹۱۶۹۷۳۸۸۴
۲ ۷۲۳۹۱۰۰۲ علی آسایش اردکانی میدان ابوذر ـ کوچه ژاندارمری ـ نبش نظام وظیفه ۳۸۲۵۹۸۸۳ ـ ۳۸۲۴۹۸۸۳ ـ ۳۸۲۴۰۰۰۴ ۸۹۱۶۸۴۴۸۷۹
۳ ۷۲۳۹۱۰۰۴ محمدرضا فخرآبادی صفائیه  ـ چهارراه پژوهش ـ خیابان استاد احمد آرام ۳۸۲۶۸۵۸۰ ـ ۳۸۲۵۸۰۰۰ ـ ۳۸۲۵۸۴۸۵ ۸۹۱۶۸۶۹۱۳۹
۴ ۷۲۳۹۱۰۰۵ علی فلاح مهرآبادی ابرکوه ابرکوه ـ مهرآباد ـ خ شهید رجایی ـ دفتر پست ۳۲۸۷۲۹۳۹ ۸۹۳۵۱۱۷۸۷۹
۵ ۷۲۳۹۱۰۰۶ طاهره اکرمی ابرقویی ابرکوه ابرکوه ـ خ شهید بهشتی ـ روبروی بانک کشاورزی ۳۲۸۲۸۸۸۲ ۸۹۳۱۶۳۱۳۳۳
۶ ۷۲۳۹۱۰۰۷ مرضیه حاتم پور تفت خ امام خمینی ( ره ) ـ مجتمع پوپک طلایی ـ جنب آزمایشگاه مرکزی ۳۲۶۲۵۷۸۵ ۸۹۹۱۷۴۷۳۳۸
۷ ۷۲۳۹۱۰۰۸ نسیبه فلاح تفتی تفت تفت ـ حسینیه امام ۳۲۶۲۴۷۴۸ ۸۹۹۱۸۱۵۹۶۸
۸ ۷۲۳۹۱۰۰۹ مهدی ارزانش یزد یزد ـ جاده خضرآباد ـ جنب اتحادیه امکان ـ بین کوچه فردوسی ۶ و۸ ۳۷۲۲۰۰۷۰ ۸۹۱۷۸۷۳۷۷۹
۹ ۷۲۳۹۱۰۱۰ سید محسن کلانتری همت آبادی یزد میدان شهید بهشتی ـ خیابان شهید رجایی ـ روبروی موزه علوم طبیعی ۳۶۲۲۶۰۰۰ ـ ۴ـ۳۶۲۲۹۶۰۰ ۸۹۱۳۹۸۴۴۶۷
۱۰ ۷۲۳۹۱۰۱۱ پروانه آدینه نصرآبادی یزد آزاد شهر ـ ضلع غربی فلکه دوم ۳۷۲۳۳۷۰۰ ـ ۳۷۲۳۳۶۰۰ ۸۹۱۷۸۷۹۴۸۹
۱۱ ۷۲۳۹۱۰۱۲ سامان سجودی یزد خیابان کاشانی ـ روبروی آتشکده ـ پلاک ۱۰۷۰ ۳۶۲۳۸۸۳۳ ـ ۳۶۲۳۱۴۲۵ ۸۹۱۶۷۸۶۱۷
۱۲ ۷۲۳۹۱۰۱۳ سمیه دهقان بنادکی یزد بلوار منتظر قائم ـ روبروی اداره برق ـ جنب بانک ملت ۳۶۲۶۹۰۰۹ ـ ۳۶۲۲۹۰۰۹ ۸۹۱۳۸۵۳۴۵۴
۱۳ ۷۲۳۹۱۰۱۴ حمید جعفری تبار یزد خیابان امام شمالی بعد از چهارراه موزائیک سازی ـ روبروی ۳۶۲۰۵۰۷۰ ـ ۳۶۲۰۵۰۶۰ ـ ۳۶۲۵۰۸۰ ۸۹۱۹۸۷۵۸۶۵
رستوران نقش جهان
۱۴ ۷۲۳۹۱۰۱۵ شرکت متحدان دشت کویر یزد بلوار پاسداران بعد از مخابرات کوثر ۳۸۲۳۸۰۳۰ـ۳۸۲۳۶۲۶۰ ۸۹۴۹۱۴۸۴۵۱
۱۵ ۷۲۳۹۱۰۱۶ مائده محمد صالحی یزد خیابان چمران ـ بعد از چهارراه سلمان ـ روبروی آموزش وپرورش منطقه ۲ ۳۶۲۸۳۴۳۳ـ۳۶۲۸۳۶۰۷ ۸۹۱۵۷۴۶۱۳۶
۱۶ ۷۲۳۹۱۰۱۷ فریده رنجبر ناصرآبادی یزد امام شهر ـ بلوار ولیعصر ۳۵۲۵۸۵۱۸ ۸۹۱۷۷۳۷۸۵۹
۱۷ ۷۲۳۹۱۰۱۸ ابوالفضل حمیدی زاده ابرکوه ابرکوه ـ میدان امام حسین ـ خیابان شهید باهنر ـ روبروی مسجد بزرگ آقا ۳۲۸۲۸۹۰۰ـ۳۲۸۲۸۷۰۰ـ۳۲۸۲۷۶۹۸ ۸۹۳۱۶۶۳۱۶۸
۱۸ ۷۲۳۹۱۰۱۹ حسین خوشنویس زارچ یزد بلوار شهید صدوقی ـ بین صدوقی ۷۲ و۷۴ ۳۵۲۷۲۰۵۰ ـ۳۵۲۷۶۸۰۰ ۸۹۴۱۹۵۶۳۵۳
۱۹ ۷۲۳۹۱۰۲۰ ملیحه امینی اصیل یزد قاسم آباد ـ بعد از هلال احمر ـ خیابان فروغ ۳۸۲۰۱۲۰۰ـ۳۸۲۰۲۲۰۰ ۸۹۱۶۱۵۳۱۸۴
۲۰ ۷۲۳۹۱۰۲۲ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بلوار شهید صدوقی ـ روبروی مخابرات صدوقی ۳۷۲۵۵۷۵۷ـ۳۷۲۵۷۲۷۲ ۸۹۱۶۹۷۷۹۳۹
۲۱ ۷۲۳۹۱۰۲۳ شرکت تعاونی پیشگامان رسانه کویر یزد خیابان انقلاب ـ روبروی مسجد حکایتی ۳۵۲۴۵۷۵۷ ـ ۳۵۲۵۷۲۷۲ ۸۹۱۸۸۱۴۴۷۶
۲۲ ۷۲۳۹۱۰۲۵ سیدعلی طباطبایی ندوشن یزد بلوار ۱۷ شهریور ـ مجتمع تجاری لاله ۲ـ ۳۷۲۶۴۵۴۱ ۸۹۱۶۹۶۴۵۱۶
۲۳ ۷۲۳۹۱۰۲۶ شکوفه زارع بیدکی مهریز خیابان شهید مطهری ـ نبش  مهد قرآن ۳۲۵۳۱۲۰۸ـ۳۲۵۳۱۲۰۰ ۸۹۸۱۹۷۸۵۳۵
۲۴ ۷۲۳۹۱۰۲۷ رقیه میرجلیلی یزد شاهدیه ـ خیابان امام خمینی (ره )ـ جنب بانک سپه ۱ـ۳۵۲۱۴۳۵۰ ۸۹۴۳۱۷۵۷۵۷
۲۵ ۷۲۳۹۱۰۲۸ مهدی دهقانی شکذری اشکذر خیابان امام ـ روبروی تامین اجتماعی ۳۲۷۲۶۹۷۰ ـ ۳۲۷۲۶۵۵۰ ـ ۳۲۷۲۷۲۶۰۰ ۸۹۴۱۷۶۴۱۱۷
۲۶ ۷۲۳۹۱۰۳۰ محمد مهدی لسان صدق یزد خیابان شهید چمران ـ جنب داروخانه  دکتر بهناز ۳۶۲۳۳۵۳۶ ـ ۳۶۲۴۹۶۹۶ ۸۹۱۳۷۸۹۶۷۵
۲۷ ۷۲۳۹۱۰۳۱ حسین جاویدنیا یزد خیابان آیت ا… کاشانی ـ جنب بانک سپه هفت تیر ـ نبش بن بست ۲۳ ـ پلاک ۶۹۷ ۳۸۲۵۵۹۰۰ ـ ۳۸۲۵۲۱۰۰ ۸۹۱۵۶۹۸۴۸۵
۲۸ ۷۲۳۹۱۰۳۳ سید محمد سالاری یزد بلوار جمهوری ـ روبروی امام زاده سیدجعفر(ع ) ۳۵۲۴۵۴۳۶ ۸۹۱۸۷۸۶۱۶۹
۲۹ ۷۲۳۹۱۰۳۴ ابوذر مجاهدی یزد اکرم آباد ـ خ والیعصر ـ بعد از چهارراه ولی عصر ۳۶۲۹۳۲۳۰ـ۳۶۲۹۲۳۷۳ ۸۹۴۴۱۷۸۹۷۶
۳۰ ۷۲۳۹۱۰۳۵  علیرضا زارع اردکان میدان ۱۵ خرداد ـ جنب مسجد جعفر زاده ـ روبروی مخابرات خاتمی ۳۲۲۳۷۴۲۴ ۸۹۵۱۷۱۸۸۸۹
۳۱ ۷۲۳۹۱۰۳۶ شرکت صادرات ریحانه آذین کویر یزد یزد بلوار ۲۲ بهمن ـ جنب چرخ گردون ـ نبش کوچه پلاک ۲۷۳ ۱ـ۳۷۲۶۲۶۲۰ ۸۹۱۷۶۵۳۱۵۸
۳۲ ۷۲۳۹۱۰۳۷ فاطمه کارگر شورکی میبد خیابان امام ـ سه راه کاشانی ـ روبروی مخابرات قدیم ۳۲۳۴۲۴۴۶ـ۳۲۳۴۲۹۹۰ ۸۹۶۱۷۱۹۶۴۶
۳۳ ۷۲۳۹۱۰۳۸ امیر مشرفی میبدی یزد ابتدای خیابان مهدی ـ روبروی یگان امداد ۳۶۲۷۱۷۱۲ـ۳۶۲۲۵۸۱۳ـ۳۶۲۲۵۸۱۴ ۸۹۱۴۶۳۶۱۸۳
۳۴ ۷۲۳۹۱۰۳۹ عاطفه السادات ابراهیمی نسب خاتم خ امام خمینی (ره  ) ـجنب کلانتری ۳۲۵۸۴۵۴۰ ۸۹۸۷۱۴۴۶۹۹
۳۵ ۷۲۳۹۱۰۴۰ مجتبی حائری مهریز بلوار هفتم تیر ـ جنب اداره اوقاف ۳۲۵۲۰۰۹۹ ـ۳۲۵۲۷۵۵۰ ـ ۳۲۵۲۰۵۷۳ ۸۹۸۱۸۱۵۹۹۹
۳۶ ۷۲۳۹۱۰۴۱ علی خلیلی نژاد میبدی میبد میبد ـ خیابان امام خمینی (ره )ـ روبروی بانک سپه مرکزی ۳۲۳۲۴۲۲۲ـ۳۲۳۲۴۳۲۲ـ۳۲۳۲۴۲۳۲ ۸۹۶۱۹۴۵۵۸۹
۳۷ ۷۲۳۹۱۰۴۲ فائزه زارع خورمیری یزد شهرک رزمندگان ـ خ فضیلت ـ نبش کوچه حجاب ۳۸۲۱۷۹۹۷ ۸۹۱۵۱۴۵۱۱۸
۳۸ ۷۲۳۹۱۰۴۶ حمیدرضا محتاجعلی یزد صفائیه ـ دخمن ـ مهرآوران ـ بلوار شهیدان انتظاری ـ روبروی مجتمع مسکونی فرهنگ ۳ ۳۸۲۸۰۳۷۵ ۸۹۱۵۸۹۳۹۸۷
۳۹ ۷۲۳۹۱۰۴۷ لیلا فرید سانیچی یزد یزد ـ خ سلمان فارسی جنوبی ـ نبش کوچه ۴۹ ـ پلاک آب ۱۷۸۶۶ ۲۰۱ـ۳۶۲۶۶۲۰۰ ۸۹۱۴۶۵۳۷۸۶
۴۰ ۷۲۳۹۱۰۴۸ جواد دهقانی احمد آباد اردکان خیابان امام ـ جنب بانک صادرات ۳۲۲۷۴۳۳۴ ۸۹۵۳۱۱۹۸۱۵
۴۱ ۷۲۳۹۱۰۴۹ خدیجه نظری ندوشن یزد خیابان سید گلسرخ ـ جنب مسجد شاه طهماسب ۳۶۲۲۴۹۰۰ـ۱ـ۳۶۲۷۲۰۴۰ ۸۹۱۹۶۳۷۳۶۶
۴۲ ۷۲۳۹۱۰۵۰ مریم فلاح فضل آبادی بافق خیابان ۱۵ خرداد ـ جنب میدان چهارده معصوم ۳۲۴۲۱۹۲۱ـ۳۲۴۲۱۹۱۹ ۸۹۷۱۷۴۳۸۳۸
۴۳ ۷۲۳۹۱۰۵۱ محبوبه کلماتیان بهابادی بهاباد خیابان امام ـ روبروی کوچه دانشگاه آزاد ـ جنب دفتر زیارتی فجر ۳۲۴۷۱۸۲۰ـ۳۲۴۷۱۱۱۳ ۸۹۷۶۱۳۴۹۹۹
۴۴ ۷۲۳۹۱۰۵۲ سید محسن آثاری فیض آباد بافق خیابان وحشی بافقی ۳۲۴۲۲۸۵۰ ۸۹۷۱۶۳۵۶۷۸
۴۵ ۷۲۳۹۱۰۵۳ حسین اکرمی مغستان یزد خیابان مطهری ـ روبروی مشترکین آب منطقه ای ۳۵۲۳۹۱۲۱ ۸۹۱۸۶۴۸۱۴۷
۴۶ ۷۲۳۹۱۰۵۴ علی رضایی یزد خیابان شهید رجایی ـ پلاک ۷۵۶ ۳۶۲۲۷۱۱۰ ـ ۳۷۲۶۷۱۱۰ ۸۹۱۸۶۳۴۹۸۹
۴۷ ۷۲۳۹۱۰۵۵ صدیقه کاظمی نسب خاتم میدان معلم ـ خیابان طالقانی نبش  کوچه مدرسه ارشاد ۳۲۵۷۱۲۲۱ ۸۹۸۸۱۴۵۹۷۶
۴۸ ۷۲۳۹۱۰۵۶ حسینعلی محمودیان اردکانی اردکان خیابان صدرآباد ـ جنب تعاونی پیشگامان همیار ۳۲۲۳۵۵۵۶ ـ ۶ ـ ۳۲۲۳۹۰۰۵ ۸۹۵۱۸۱۳۸۴۶
۴۹ ۷۲۳۹۱۰۵۷ سیدحسین آزادی یزد خیابان چمران ـ روبروی کارخانه درخشان ۱ـ۳۷۲۰۳۷۰۰ ۸۹۱۳۷۸۶۵۶۸
۵۰ ۷۲۳۹۱۰۵۸ محمدحسین امامی یزد بلوار نواب ـ بعد از بانک صادرات ـ نبش کوچه قدس ۳۶۲۰۶۴۰۲ـ۳۶۲۰۶۴۰۰ ۸۹۱۹۷۱۳۱۱۳
۵۱ ۷۲۳۹۱۰۵۹ مهناز دهقان منگابادی یزد بلوار پروفسور حسابی ـ میدان عالم ـ طبقه تحتانی املاک دلتا ـ ساختمان محراب ۳۸۲۱۳۰۰۷ ـ ۳۸۲۱۳۰۰۶ ۸۹۱۵۱۶۶۱۷۸
۵۲ ۷۲۳۹۱۰۶۰ خدیجه سیدهاشمی یزد خیابان انقلاب ـ روبروی کوچه ۴۷ ۳ـ ۳۵۲۴۹۰۲۲ ۸۹۱۸۶۵۸۳۴۶
۵۳ ۷۲۳۹۱۰۶۱ عباس دهقان زاده نجم آباد یزد یزد ـ خرمشهر ـ خیابان خیام ـ نبش کوچه ۱۶ ۳۶۲۹۲۰۸۰ـ ۳۶۲۸۸۰۶۷ ۸۹۱۴۹۵۴۴۸۶
۵۴ ۷۲۳۹۱۰۶۲ مجید بیگی مراعی یزد بلوار شهیددشتی ـ روبروی بانک ملی نجف آباد ـ نبش کوچه ۱۲ ۳۸۲۳۹۱۱۲ ۸۹۴۹۱۷۵۷۷۹
۵۵ ۷۲۳۹۱۰۶۳ علی محمد تالانه یزد بلوار امام زاده جعفر ـ حد فاصل چهارراه شهید رجایی و فرهنگیان ـ پلاک ۶۰ ۳۶۲۶۰۶۰۳ ۸۹۱۸۶۱۴۴۹۶
۵۶ ۷۲۳۹۱۰۶۴ حسین خاتمی راد یزد شاهدیه ـ خیابان عدالت ۸ ـ جنب خدمات فرهنگی ابوالفضل ۳۵۲۱۱۷۲۰ ۸۹۴۳۱۶۵۶۵۴
۵۷ ۷۲۳۹۱۰۶۵ اکبر برومند یزد بلوار استقلال ـ بعد از پمپ بنزین ـ نبش خیابان بهارآزادی ۳۵۲۶۷۲۱۰ ۸۹۱۸۸۶۷۹۷۱
۵۸ ۷۲۳۹۱۰۶۶ رضا عمانی یزد میدان خاتمی ـ ابتدای بلوار مدرس ۳۶۲۳۹۴۴۲ـ۳۶۲۳۹۴۴۱ ۸۹۱۵۷۵۷۶۶۶
۵۹ ۷۲۳۹۱۰۶۷ زهرا نظیر یزد بلوار دهه فجر ـ روبروی امام زاده شنبه ۳۶۲۰۶۱۶۰ـ ۳۶۲۱۹۸۹۷ ۸۹۱۴۹۶۳۵۳۸
۶۰ ۷۲۳۹۱۰۶۸ محمدرضا حاجی احمدی اردکانی اردکان خیابان مصطفی خمینی ـ نبش میدان بسیج ۳۲۲۳۸۸۴۰ـ۳۲۲۳۸۸۳۰ ۸۹۵۱۶۶۴۷۳۱
۶۱ ۷۲۳۹۱۰۶۹ فاطمه قائمی نیا اشکذر رضوان شهر ـ خیابان ۴۵ متری صاحب الزمان ( عج ) ـ روبروی ۳۲۷۲۸۰۲۰ ۸۹۴۱۷۸۴۱۳۶
دانشگاه پیام نور
۶۲ ۷۲۳۹۱۰۷۰ امیرحسین آرمین یزد خیابان دهم فروردین ـ روبروی هتل داد ۱ـ۳۶۲۷۱۰۱۰ـ۳۶۲۷۱۰۷۷ ـ ۳۶۲۷۱۰۷۶ ۸۹۱۳۷۱۵۳۵۳
۶۳ ۷۲۳۹۱۰۷۱ دری فروغی پور یزد بلوار ۱۷ شهریور ـ بلوار رسالت ـ نبش میدان آرمان ۳ـ۳۵۲۸۰۴۸۲ ۸۹۱۷۳۸۴۸۳۳
۶۴ ۷۲۳۹۱۰۷۲ وهاب پوربابایی یزد ابتدای بلوار آزاد شهر ـ سمت چپ ۳۷۲۲۳۳۵۳۵ـ ۳۷۲۱۳۵۳۵ ۸۹۱۷۸۱۵۳۴۸
تمامی حقوق سایت متعلق به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب سایت با ذكر نام و لینك به این سایت مجاز می‌باشد | مدیر سایت : فناوری اطلاعات و روابط عمومی