گزارش مركز تحقيقات موريانه و ساير عوامل زنده خسارتزا به بناهاي تاريخي شهر يزد

اين مركز در اوايل سال 1383 در پايگاه پژوهشي ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد تاسيس گرديده است. با توجه به ميزان گستردگي خسارت موريانه ها در اكثر بناهاي تاريخي شهر يزد، اين مركز در ابتداي فعاليت خود كنترل موريانه ها را در بناي تاريخي بقعه ي سيد شمس الدين (معروف به مدرسه شمسيه) شروع نمود. در اين راستا 3 گونه موريانه با نام هاي علمي Anacanthotermes vagans، Microcerotermes sp. و Amitermes vilis شناسايي شدند. اين موريانه ها متعلق به گروه موريانه هاي زيرزميني يا Subterranean termites مي باشند.

كنترل سوسك هاي چوبخوار در بناهاي تاريخي شهر يزد

 

بعد از موريانه ها،سوسك هاي چوبخوار بيشترين اهميت را در ميان حشرات مخرب چوبها در ساختمانها دارند و از آنجا يي كه ميزان خسارتي كه سوسكهاي چوبخوار بوجود مي آورند به فاكتورهايي از قبيل نوع چوب(چوب سخت يا چوب نرم)،رطوبت چوب، شرايط محيطي محل هجوم سوسك بستگي دارد.

كنترل موريانه‌هاي زيرزميني بناي بقعه‌ي سيد شمس ‌الدين

چكيده:

بقعه‌ي سيد شمس الدين يكي از بناهاي دوره‌ي ايلخانيان مي‌باشد كه در محله چهارمنار شهر تاريخي يزد قرار دارد. اين بناي تاريخي مانند اكثر بناهاي قديمي شهر يزد شديداٌ مورد حمله موريانه‌هاي زيرزميني (Subterranean termites)قرار گرفته است. جهت كنترل موريانه‌هاي زيرزميني اين بنا با استفاده از سيستم طعمه‌گذاري (Baiting system)، تعداد 400 تله (In- ground stations)در اطراف ساختمان نصب گرديد. تله‌ها بطور هفتگي مورد بازديد قرارمي‌گرفتند. هر تله‌اي كه مورد حمله موريانه قرار مي‌گرفت طعمه داخل آن كه از قطعات مقوا تشكيل شده بود با طعمه مسموم تعويض مي‌گرديد. طعمه مسموم (Bait)از مقواهايي به طول 25 سانتيمتر و عرض 7 سانتيمتر تشكيل شده بودند كه در آنها يكي از مواد شيميايي اسيد بوريك، هگزافلومارون و هگزافلومارون+پيري‌پروكسيفن به ترتيب با نسبت‌هاي 1 درصد، 300 پي‌پي‌ام و 150 پي‌پي‌ام+150 پي‌پي‌ام ابقاء شده بودند. جهت بررسي ميزان كارايي سيستم طعمه گذاري بر روي جمعيت موريانه‌هاي زيرزميني، 2 شاخص مورد توجه قرار گرفت. اولين شاخص عبارت بود از چگونگي روند آلودگي جديد (New active stations). داده‌ها نشان مي‌دهند كه آلودگي جديد با يك نوسان جزيي تا بازديد هفتم سير صعودي دارد ( حداكثر 24 آلودگي جديد) و سپس سير نزولي آن شروع مي‌شود، بطوريكه در بازديد بيست و هفتم به صفر مي‌رسد. دومين شاخص عبارت بود از چگونگي روند تله‌هاي فعال (Alive active stations). منحني نله‌هاي فعال تا بازديد هشتم روندي صعودي داشت (حداكثر 99 تله) و پس از آن روند نزولي پيدا نمود، بطوريكه در بازديد بيست و هشتم تعداد تله‌هاي فعال به حداقل خود (9 تله) رسيد. نكته بسيار قابل توجه در اين بررسي همبستگي نسبتاٌ زياد بين متغيرهاي تله فعال و آلودگي جديد مي‌باشد (r= 0.77). از اين همبستگي چنين استنباط مي‌گردد كه در اثر تاثير طعمه‌هاي مسموم، جمعيت موريانه‌ها در داخل كلني‌ها بتدريج كاهش مي‌يابد. در نتيجه حمله به تله‌ها (Monitoring stations)نيز سير نزولي پيدا مي‌كند. در محل مورد مطالعه 3 گونه موريانه با نام‌هاي علمي Anacanthotermes vegans (Hagen)( از خانواده HodotermitidaeMicrocerotermes sp.و Amitermes vilis Silvestri(از خانواده Termitidae) مورد شناسايي قرار گرفت. با توجه به تعداد تله‌هاي فعالي كه توسط هر گونه مورد حمله قرار گرفته بودند، A. vilisبه عنوان گونه غالب تعيين گرديد.

شناسايي علمي رنگدانه هاي چهار بقعه از بقاع ايلخاني شهر يزد

 مقدمه : در اين تحقيق با معرفي كلي بقعه سيد شمس الدين و تزئينات ارزشمند آن ، رنگهاي مورد استفاده در آن را بر شمرده و با استفاده از تكنيك هاي علمي قابل دسترس و موجود به شناسايي رنگدانه هاي مذكور پرداخته شده است .

گزارش اوليه بررسي سفالينه هاي بدست آمده از گذر يوز داران

 با مطالعه آنچه كه در مورد شهر يزد و آثار آن در متون نگارش شده است و آنچه در حال حاضر موقعيت آثار نشان مي دهد نمي توان در مورد ادوار تاريخي شهر يزد به اتفاق نظر قطعي دست پيدا كرد و با توجه به پراكندگي آثار و تاريخگذاري آنها اين سئوال همچنان مطرح خواهد ماند كه يزد كي و چگونه گسترش يافته است  .

نگاهي كوتاه در گزارش گمانه زني فصل اول شهر يزد

بافت تاريخي شهر يزد نزديك به  250 هكتار و با بيش از  300 اثر شناخته شده كه بخش اعظمي از آنها در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده مجموعه اي از آثار قرن پنجم تا دوره معاصر را در خود جاي داده است .

ويژگي‌ها، اهداف و دستاوردهاي انقلاب اسلامي

۲۲بهمن سال ۱۳۸9 انقلاب اسلامي سي دو ساله شد.

تجلي عاشورا از واقعه تا اسطوره

«عاشورا» از پديده‌هاي شگفت‌انگيز تاريخ بشري است كه هر قومي به ميزان آشنايي و تمسك بدان توانسته است براي خودش هويتي عدالت‌طلبانه و خداجويانه در آيينه آن بسازد و به پاسداشت آرمان‌هاي متعالي خود دست يابد.

تمامی حقوق سایت متعلق به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب سایت با ذكر نام و لینك به این سایت مجاز می‌باشد | مدیر سایت : فناوری اطلاعات و روابط عمومی