مطالب توسط روابط عمومی

مزار غازیان و تازیان

این دو مزار از مقابر قدیمی یزد محسوب می شوند که درمجاورت یکدیگر قرارداشته بودند که در قرون گذشته براثر سیل از بین رفته است ، احتمالا محل قدیم آن درحوالی لرد تازیان بوده است .

مزار شیخ شکور

این مزار درکنار دروازه نو ( دروازه نو در دوره آل مظفر احداث گردید ودر دوره صفویه مسدود گردید ومکان دقیق آن مشخص نیست و احتمالا درخیابان امام خمینی پشت اداره مالیه سابق قرار داشته است ) و مدفن یکی از مشایخ قرن هشتم هجری به نام شیخ شکور بوده است .

مزار شیخ خلیل آسوده

این مزار در قرن هشتم هجری از رونق خاص برخوردار بوده است اما هیچ یک از منابع تاریخ اشاه ای به محل آن ننموده اند همچنین تاریخ دقیق زندگی شیخ خلیل آسوده نیز مبرز نگردید وبه استناد تاریخ می توان گفت که این بقعه درقرن هشتم تجدید گرده و قبر چوبی آن بصورت آجری درآمده که اکنون اثری از آن باقی مانده است .

مزار شرفیه

این مزار درجوار مسجد امیر چخماق قرار داشته و مدٿن شرٿ الدین علی یزدی می باشد بانی آن مولانا شمس الدین علی ( پدر شرٿ الدین علی یزدی) می باشد که جناب مخدومی نیز درکنار آن عمارت مدرسه ای را ساخت و به شرٿیه ملقب نمود. برادرزاده وی مولانا شمس الدین محمدنیز به تعمیر مدرسه و خانقاه شرٿیه پرداخت .

مزار سید عضد

 این مزاردرمحله نرسو آباد ( = نرسی آباد و نصرآباد امروزی که حد فاصل باغ دولت آباد ، محله جنت آباد ، محله شیخداد و کثنویه قرار دارد ) و مدفن سید عضدیزدی یکی از بزرگان دینی و شاعر قرن هشتم هجری بوده است که امروزه اثری از آن باقی نمانده است . سید عضدالدین محمد یزدی معروف به سید عضد از دانشمندان بزرگ صوفیه و ثروتمندان دوران حکومت سلطان اولجاتیو و ابوسعید بهادرخان بوده است همچنین نوشته اند که وزارت آل مظفررابرعهده داشت .

تمامی حقوق سایت متعلق به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب سایت با ذكر نام و لینك به این سایت مجاز می‌باشد | مدیرسایت : روابط عمومی