مطالب توسط روابط عمومی

محله سرپلک

موقعیت :                                

محله ای کوچک در مجاورت محله شاه طهماسب میباشد که از جهات شمال به محله لرد کیوان ، از جنوب به خیابان قیام ، از شرق به محله لب خندق ، وار غرب به محله شاه طهماسب محدود میشود .

محله سرباز

موقعیت :

محله سربازکه به محله شاهد باز نیز شهرت دارد  در ضلع شمالی میدان امیر چقماق قرار گرفته است واز جهات شمال به محله گازرگاه ، از جنوب به میدان امیر چقماق و خیابان سلمان فارسی ، از شرق به محله سلسبیل ، واز غرب به خیابان امام خمینی ومیدان شهداء محدود میشود .

محله تل

موقعیت :   

محله تل از جمله محلات بسیار قدیمی یزد می باشد که در مجاورت محلات پنبه کاران و شش بادگیری واقع شده است و از جهات شمال به محلات پنبه کاران و لرد آسیاب ، از جنوب به میدان مارکار و بلوار بسیج ، از غرب به محلات دروازه قصابها و شش بادگیری ، واز شرق به محله زرتشتیها محدود می شود .

محله پنبه کاران

موقعیت : 

محله پنبه کاران محله ای کوچک در مجاورت محلات نظرکرده وتل میباشد که از جهات شمال به محله نظرکرده ، از جنوب به محله تل ، از شرق به محله لرد آسیاب ، واز غرب به محله خواجه خضر محدود است .

محله ایلچی خان

موقعیت : 

ایلچی خان محله ای کوچک درمجاورت محله پیربرج میباشدکه از جهات شمال به خیابان مسجد جامع ، از جنوب به محله پیربرج ، از شرق به خیابان امام خمینی ، واز غرب به محلات دار الشفاء ودروازه شاهی محدود است . ودر ضلع جنوبی خیابان مسجد جامع قرار گرفته است.

 

محله خواجه خضر

 

 ""

 

 

 موقعیت :

محله خواجه خضر درمجاورت محله امیر چقماق قرار گرفته واز جهات شمال به محله امیر چقماق ، از جنوب به محله دروازه قصابها ،  ازشرق به محله پنبه کاران واز غرب به خیابان امام خمینی محدود میشود . محله مذکور در ضلع شرقی خیابان امام خمینی ، حد فاصل میدانهای امیر چقماق و شهید بهشتی قرار دارد.

 

محله باغ گندم

موقعیت :

محله باغ گندم از جهات شمال به محلات سرچم و شیخداد ، از جنوب به محله لرد کیوان ، از شرق به محله شاه ابو القاسم ، واز غرب به محله ابو المعالی محدود می شود . وبخش عمده آن در ضلع غربی خیابان سید گلسرخ قرار گرفته است .

محله جوی هرهر

موقعیت :

این محله در مجاورت محله سرسنگ واقع شده و از جهات شمال به محله سرسنگ ، از جنوب به محله گازرگاه و خیابان مهدی ، از شرق به کوی سعدی و از غرب به محله قلعه کهنه محدود می باشد .محله مذکوردر بخش شمالی خیابان مهدی واقع شده است .