اطلاعات عمومی واحد اقامتی

 

 

ردیف نام واحد اقامتی شهرستان ستاره واحد نشانی کامل واحد اقامتی – آدرس پستی شماره تلفن ثابت
۱ هتل صفائیه یزد یزد ۴ یزد – صفائیه -خ تیمسار فلاحی ۳۰-۳۸۲۶۰۲۱۰
۲ هتل سنتی مهر یزد ۳ خ قیام – کوچه فرش -کوچه لب خندق – هتل سنتی مهر ۵-۳۶۲۲۷۴۰۰
۳ هتل تهرانی یزد ۴ یزد -میدان همافر – میدان ابوالفضل (ع) ۳۷۲۱۵۵۱۵
۴ مهمانسرای ایرانگردی و جهانگردی یزد ۳ یزد – بلوار دانشجو ۳۶۲۴۹۱۲۷
۵ هتل ثلاثی یزد ۱ یزد-بلوارامام زاده جعفر- کوچه ششم-هتل ثلاثی ۳۶۲۲۰۶۷۷
۶ هتل سنتی کهن کاشانه یزد ۲ یزد- خیابان امام خمینی کوی فهادان جنب حسینیه ۸ پلاک ۵۹ ۳۶۲۱۲۴۸۵
۷ هتل سنتی جاده ابریشم یزد یزد-خیابان مسجد جامع- کوچه تل خاکستری ۳۶۲۵۲۷۳۰
۸ هتل اطلس یزد ۲ یزد- بلوار شهید صدوقی- نرسیده به میدان همافر ۴-۳۷۲۴۷۱۰۰
۹ هتل فرهنگ یزد ۲ یزد-میدان شهید بهشتی-ابتدای خیابان امام خمینی ۱۲-۳۶۲۶۵۰۱۱ و ۲۹-۳۶۲۶۵۰۲۸
۱۰ هتل شیرکوه تفت تفت ۲ یزد-تفت- بلوار شهید بهشتی ۵-۶۲۳۳۵۰۱-۰۳۵۳
۱۱ هتل پارسیان یزد یزد ۳ یزد- بلوار جمهوری اسلامی- جنب بیمارستان افشار ۳۵۲۵۴۱۱۱ و ۳۵۲۵۳۱۱۱
۱۲ هتل سنتی کیمیا یزد ۲ یزد- میدان شهید بهشتی- خیابان امام کوچه فرهنگ- هتل سنتی کیمیا ۵-۳۶۲۲۸۷۵۳
۱۳ هتل لاله یزد ۳ یزد-بلواربسیج- هتل لاله ۹-۳۶۲۲۵۰۴۸
۱۴ مهمانسرای فرهنگیان یزد یزد ۲ یزد- صفائیه- خیابان تیمسارفلاح- خیابان عدالت ۳۸۲۴۸۷۶۴
۱۵ هتل کاریز اردکان ۱ اردکان- خیابان طالقانی- تقاطع شهید بهشتی ۴-۳۷۲۳۶۰۶۱
۱۶ هتل کاروان یزد ۳ یزد بلوار آزادگان ۳۷۲۱۰۵۱۱
۱۷ هتل ملیکا یزد ۲ یزد بلوار جمهوری ابتدای یزد باف ۳۵۲۳۸۰۰۱
۱۸ هتل باغ مشیرالممالک یزد ۴ یزد خیابان انقلاب ۳۵۲۳۹۷۶۰
۱۹ هتل روشن یزد ۱ یزد خ دهم فروردین ۳۶۲۲۹۷۰۷
۲۰ هتل سنتی سروش یزد یزد بلوار بسیج ۳۶۲۶۸۸۰۲
۲۱ هتل سنتی کاروانسرا یزد ۲ یزد بلوار امامزاده جعفر پشت امامزاده ۳۶۲۲۷۰۵۰
۲۲ هتل سنتی یزد یزد ۲ یزد میدان امیر چقماق ۳۶۲۲۸۵۰۲
۲۳ هتل خاتم یزد ۳ یزد بلوار جمهوری پشت تالار یزد ۳۵۲۳۵۰۰۱-۳
۲۴ هتل سنتی شرق یزد یزد خیابان مسجد جامع ۳۶۲۶۷۷۸۳
۲۵ هتل سنتی داد یزد ۴ یزد خیابان دهم فروردین ۳۶۲۲۹۴۰۰
۲۶ مهمانسرای اردکان اردکان ۲ اردکان بلوار شهید بهشتی جنب نیروی انتظامی ۷۲۲۶۹۶۹-۰۳۵۳
۲۷ کاروانسرا ی زین الدین مهریز ۲ مهریز ۸ کیلومتر قبل مسجد ابوالفضل ۳۸۲۴۳۳۳۸
۲۸ هتل بهجت میبد ۳ میبد ابتدای بلوار بسیج ۷۷۵۵۰۰۵-۰۳۵۳
۲۹ هتل سنتی باغ مرشد یزد یزد بلوار بسیج ۳۶۲۲۶۷۷۳
۳۰ مهمانپذیر بهشتی یزد ۳ یزد میدان شهید بهشتی ابتدای خ امام ۳۶۲۶۵۵۱۷
۳۱ مهمانپذیر آریا یزد ۳ یزد خیابان دهم فروردین ۳۶۲۶۰۴۱۱
۳۲ مهمانپذیرملت یزد ۲ یزد بلوار جمهوری ۳۵۲۵۲۸۹۶
۳۳ مهمانپذیر کویر یزد ۲ یزد خ کاشانی نرسیده به پمپ بنزین ۳۶۲۳۵۵۲۵
۳۴ مهمانپذیر مهدی یزد ۲ یزد میدان ابوذر ۳۸۲۴۹۵۵۷
۳۵ مهمانپذیر امیر چقماق یزد ۱ یزد میدان امیر چقماق ۳۶۲۶۹۸۲۳
۳۶ مهمانپذیر اتوناج یزد ۱ یزد خ امام ۳۶۲۶۰۰۲۹
۳۷ مهمانپذیرناصر میبد ۳ میبد بلوار بسیج ۰۳۵۳۲۳۵۱۷۴۵
۳۸ مهمانپذیر بهار اردکان ۲ اردکان ابتدای کمربندی ۷۲۲۳۰۸۸-۳۵۳
۳۹ هتل سنتی ساباط یزد یزد -خیابان شهید رجایی قبل از باغ دولت آّباد ۳۶۲۲۹۳۳۴
۴۰ هتل سنتی واحه یزد یزد -خیابان مسجد جامع ۳۶۲۰۴۱۶۰
۴۱ هتل سنتی والی یزد ۲ یزد -خیابان امام روبروی شاهزاده فاضل ۴-۳۶۲۲۸۰۵۲
۴۲ هتل سنتی کوروش یزد یزد -خیابان امام محله فهادان نرسیده به زندان اسکندر ۷۰-۳۶۲۰۳۵۶۰
۴۳ هتل سنتی فهادان یزد ۳ یزد -خیابان امام محله فهادان روبروی زندان اسکندر ۳۶۳۰۰۶۰۰
۴۴ هتل سنتی ادیب الممالک یزد ۱ یزد -خیابان قیام کوچه لب خندق پلاک ۸۳ ۳۶۲۲۹۳۲۴
۴۵ هتل آپارتمان امین اشکذر اشکذر میدان بسیج نبش میدان ۳۶۲۷۲۲۰
۴۶ هتل رستوران شاه عباسی مهریز مهریز جاده یزد کرمان بعد از ورودی شهر یزد ۵۲۲۹۵۹۵-۰۳۵۳
۴۷ هتل سنتی ملک التجار یزد یزد – خیابان قیام بازارچه پنجه علی ۳۶۲۲۴۰۶۰
۴۸ هتل باغ سرا اردکان ۲ اردکان جنب شهرداری ۰۳۵۳۲۲۳۹۲۵۱
۴۹ هتل رستوران سنتی مظفر یزد یزد خیابان مطهری کوجه خلف باغ ۳۶۲۲۷۷۸۳
۵۰ مهمانپذیر الزهرا یزد ۲ یزد چهارراه فرهنگیان ابتدای بلوار امامزاده جعفر جنب شیرینی عاصی زاده ۳۶۲۶۸۲۲۹
۵۱ مهمانپذیر گلها یزد یزد خیابان امام خمینی کوچه حاج غلامرضا فقیه پلاک ۷ ۳۶۲۶۹۹۱۶
۵۲ هتل سنتی لب خندق یزد یزد خیابان قیام لب خندق ۳۶۲۲۶۰۰۳
۵۳ هتل زنبق یزد یزد بلوار جمهوری کوچه نیروگاه برق زنبق مجتمع فرهنگی رفاهی برق منطقه ای یزد ۳-۳۵۲۶۰۹۲۰
۵۴ پردیس یزد یزد خیابان امام روبروی بانک ملی ۹-۳۶۲۷۲۰۲۸
۵۵ هتل سنتی خالومیرزا اردکان اردکان -عقدا-خیابان امام خمینی ،جنب دروازه تاریخی ۰۹۱۳۰۰۰۵۱۵۹
۵۶ پردیسان یزد یزد – میدان مارکار ۳۶۲۷۲۴۲۸
۵۷ ارگ جدید یزد یزد ،صفائیه ،پشت دخمه زرتشتیان ۹-۳۸۲۸۵۰۰۰
۵۸ ستاره شهر مهریز مهریز ،کیلومتر یک مهریز به یزد نرسیده به پمپ گاز ۰۳۵۳۲۵۲۹۶۸۸
۵۹ میر یزد یزد -خیابان امام کوچه برخوردار ۳۶۲۲۹۵۵۳
۶۰ هتل نیکان بافق بلفق ،بلوار سنگ آهن ،شهرک آهن شهر ۳۲۴۲۹۰۰۴
۶۱ هتل سنتی ترمه یزد یزد خیابان امام خیابان مسجد جامع میدان وقت اساعت ۳۶۲۰۷۴۱۱
۶۲ هتل سنتی خوان دوحد یزد یزد بلوار شهید عاصی زاده ۳۶۲۷۲۹۸۸-۹
۶۳ هتل رستوران باران اشکذر اشکذر،رضوانشهر ،انتهای بلوار۴۵متری روبروی مسجدریگ ۰۳۵۳۲۷۲۸۶۴۰
۶۴ رویای قدیم یزد یزد خیابان سلمان کوچه شهید کاردی ،پلاک۵ ۳۶۲۷۲۷۱۸
۶۵ تابان یزد خیابان امام ،کوچه خواجه خضر
۶۶ باغ تی تو بافق بافق ،خیابان مسجد جامع ،بلوار امام علی ،فرعی ۸ ۰۳۵۳۲۴۲۳۶۰۱
۶۷ فیروزه یزد،خیابان مهدی ،بعد از بانک صادرات ۳۶۲۷۲۹۰۰-۵
۶۸ فاضلی یزد خیابان امام ، خیابان مسجد جامع ،میدان وقت الساعت ۳۶۲۰۸۹۵۵
۶۹ گلشن میبد خیابان طالقانی ،روبروی امام زاده خدیجه خاتون ۰۹۱۳۱۵۷۸۶۴۶
۷۰ مهمانپذیر احسان یزد یزد میدان ابوذر بلوار شهید دشتی جنب پمپ بنزین ۳۸۲۲۸۱۸۶
۷۱ مهمانپذیر بنیاد یزد یزد. خ قیام کوچه حسینیه حاجی یوسف ۰۳۵۳۶۲۷۲۷۵۰- ۳۶۲۷۲۷۵۱
تمامی حقوق سایت متعلق به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب سایت با ذكر نام و لینك به این سایت مجاز می‌باشد | مدیرسایت : روابط عمومی