مطالب توسط روابط عمومی

مزار باغ حاجبی

این باغ که درنزدیکی مصلی عتیق قرار داردکه  توسط حاجب عزالدین لنگر بن وردانروز (اتابکان یزد) با کوشکی در وسط آن ساخته شد . چون اتابک « یوسف شاه یسودر» در آن باغ کشته شد ،آن باغ کم کم از رونق افتاد. تا در زمان بنی مظفر (شاه حسین بن مظفر برادر شاه یحیی ) آن را آبادکرد بعد از اونیز دخترش ملکه کبری خواند سلطان آنرا در سال ۸۱۴ هجری وقف اموات نمود .

مزار نظامیه

مزاری متبرک است که به مقبره نظامیه مشهور می باشد و توسط سید نظام الدین پدر سید رکن الدین درمحله میرچخماق جنب دارالسلخ (دروازه قصابهای امروزی)ساخته شد « درسنه ثلث وثلین و سبعمائه [۷۳۳هجری] درکوچه  « دیگ بندان » طرح مدرسه عالی انداخته و درجنب مسجد به جهت مدفن خود مقبره بساخت و صفه و طنبی نیکو ساخته …»

مزار ملا اسماعیل

مزار ملا اسماعیل عقدایی در کنار مسجد ملا اسماعیل با مساحت تقریبی ۴۰۰ متر مربع قرار دارد که واقع در جنوب میدان خان قرار دارد این مزار در قرن سیزدهم به وجود آمده است و بنیانگذار آن میرزا سلیمان حسنی طباطبایی است.

مزار مامانوک

این مزار درمحله اهرستان قرارداشته که بسیاری از عرفا را درخودجای داده است  که از جمله می توان به شیخ الاسلام سعید فریدالدین عبدالباقی و شیخ الاسلام اعظم سعید شمس الدین محمد خلوتی اشاره نمود.

مزار کلیمیان

 این مزار در قسمت جنوبی مزار جوی هرهر با مساحت تقریبی ۲۲هزار متر مربع قرار دارد که با حصارکشی آجری و نصب یک در فلزی ازدیگر  بخش های قبرستان قدیمی جوی هرهر متمایز گردیده است.

مزار قطب الاولیاالسلام

از جمله مزارهایی است که در قرن پنجم در قسمتی از محله فهادان نزدیک بقعه دوازده امام کنونی مدفن احمد بن مهریزد بوده است.  درتاریخ یزد در آنجا که از آثار شمس الدین محمد تازیکو سخن می رود اشارت مجملی هست که « مسجد چهل محراب را انشاء کرد خانقاه وعمارتی عالی بساخت وچهاردانگ ازقریه هنزا را وقف بر آن مسجد کرد