مطالب توسط روابط عمومی

محله وقت الساعت

موقعیت :

محله وقت الساعت در مجاورت مسجد جامع کبیر واقع شده و از جهات شمال به محلات فهادان و بازار نو ، از جنوب به خیابان مسجد جامع ، از شرق به خیابان امام خمینی ، واز غرب به محلات شاه ابوالقاسم و دروازه شاهی محدود میشود .

بقعه خضرشاه

موقعیت مکانی

 

خرابه های بقعه میرخضرشاه درمحلۀ چهارمنار ، کوچه مسجد چهارمنار ، جنب مسجد وحسینیه چهارمنارواقع شده است .