مطالب توسط روابط عمومی

محله پنبه کاران

موقعیت : 

محله پنبه کاران محله ای کوچک در مجاورت محلات نظرکرده وتل میباشد که از جهات شمال به محله نظرکرده ، از جنوب به محله تل ، از شرق به محله لرد آسیاب ، واز غرب به محله خواجه خضر محدود است .

محله ایلچی خان

موقعیت : 

ایلچی خان محله ای کوچک درمجاورت محله پیربرج میباشدکه از جهات شمال به خیابان مسجد جامع ، از جنوب به محله پیربرج ، از شرق به خیابان امام خمینی ، واز غرب به محلات دار الشفاء ودروازه شاهی محدود است . ودر ضلع جنوبی خیابان مسجد جامع قرار گرفته است.

 

محله خواجه خضر

 

 ""

 

 

 موقعیت :

محله خواجه خضر درمجاورت محله امیر چقماق قرار گرفته واز جهات شمال به محله امیر چقماق ، از جنوب به محله دروازه قصابها ،  ازشرق به محله پنبه کاران واز غرب به خیابان امام خمینی محدود میشود . محله مذکور در ضلع شرقی خیابان امام خمینی ، حد فاصل میدانهای امیر چقماق و شهید بهشتی قرار دارد.

 

محله باغ گندم

موقعیت :

محله باغ گندم از جهات شمال به محلات سرچم و شیخداد ، از جنوب به محله لرد کیوان ، از شرق به محله شاه ابو القاسم ، واز غرب به محله ابو المعالی محدود می شود . وبخش عمده آن در ضلع غربی خیابان سید گلسرخ قرار گرفته است .

محله جوی هرهر

موقعیت :

این محله در مجاورت محله سرسنگ واقع شده و از جهات شمال به محله سرسنگ ، از جنوب به محله گازرگاه و خیابان مهدی ، از شرق به کوی سعدی و از غرب به محله قلعه کهنه محدود می باشد .محله مذکوردر بخش شمالی خیابان مهدی واقع شده است .

محله امیر چقماق

موقعیت:

محله امیر چقماق از جمله محلات معروف و قدیمی یزد می باشد که ازسمت شمال به محله سرباز ، ازجنوب به محله خواجه خضر ، از شرق به محله نظر کرده ، واز غرب به خیابان امام خمینی محدود میشود .ودر ضلع جنوبی میدان امیر چقماق قرار گرفته است .

محله آبشور

موقعیت:

محله آبشور در شمال شرقی شهر یزد قرار گرفته واز جهات شمال به کوی طالقانی ، از جنوب به محلات یعقوبی و مال امیر ، از غرب به خیابان امام خمینی ، واز شرق به محله یعقوبی ومریم آباد محدود می شود .

محله ابوالمعالی

موقعیت :  

این محله از محلات قدیم شهر یزد میباشد که از شمال به محله شیخداد ، از جنوب به محله شاه طهماسب ، از شرق به محله باغ گندم واز غرب به محله باغ صندل محدود می شود .ودر ضلع شمالی خیابان انقلاب قرار گرفته است .