مطالب توسط روابط عمومی

شناسایی علمی رنگدانه های چهار بقعه از بقاع ایلخانی شهر یزد

 مقدمه : در این تحقیق با معرفی کلی بقعه سید شمس الدین و تزئینات ارزشمند آن ، رنگهای مورد استفاده در آن را بر شمرده و با استفاده از تکنیک های علمی قابل دسترس و موجود به شناسایی رنگدانه های مذکور پرداخته شده است .

گزارش اولیه بررسی سفالینه های بدست آمده از گذر یوز داران

 با مطالعه آنچه که در مورد شهر یزد و آثار آن در متون نگارش شده است و آنچه در حال حاضر موقعیت آثار نشان می دهد نمی توان در مورد ادوار تاریخی شهر یزد به اتفاق نظر قطعی دست پیدا کرد و با توجه به پراکندگی آثار و تاریخگذاری آنها این سئوال همچنان مطرح خواهد ماند که یزد کی و چگونه گسترش یافته است  .

نگاهی کوتاه در گزارش گمانه زنی فصل اول شهر یزد

بافت تاریخی شهر یزد نزدیک به  250 هکتار و با بیش از  300 اثر شناخته شده که بخش اعظمی از آنها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده مجموعه ای از آثار قرن پنجم تا دوره معاصر را در خود جای داده است .

محله هاشم خان

موقعیت : 

محله هاشم خان در مجاورت محله قدیمی مصلی واقع شده واز جهات شمال به محله مصلی، از جنوب به خیابان شهید رجایی ومحله گودال عباسی ، از شرق به محله گودال عباسی ، واز غرب به محله مصلی محدود میشود .

محله نظرکرده

موقعیت :                                

محله نظرکرده در مجاورت محلات امیر چقماق ولرد آسیاب واقع شده و از جهات شمال به خیابان سلمان فارسی ، از جنوب به محله پنبه کاران ، ازشرق به محله لرد آسیاب، واز غرب به محله امیر چقماق محدود می شود. واز محلات بسیار قدیمی یزد می باشد .

محله مریم آباد

موقعیت :

محله مریم آباد در شمال شرقی شهر یزد واقع شده واز جهات شمال به کوی آیت ا… طالقانی ، ازجنوب به کوی امام حسین وسعدی ، ازغرب به محله حسن آباد مشیر ، وازشرق به محلات یعقوبی و سرسنگ  محدود میشود محله مذکور درگذشته خارج از محدوده شهریزد بوده وبا پیشرفت تدریجی شهر اکنون جزء محلات یزد محسوب می شود . محله مذکور درقسمت شرق وغرب بلوار دهه فجر قرار گرفته است .

محله مالمیر

موقعیت :

محله مال امیر در مجاورت محله قدیمی فهادان واقع شده واز جهات شمال به محله آبشور ، از جنوب به محله قلعه کهنه ،از شرق به محله سرسنگ ویعقوبی ،و از غرب به محله فهادان محدود است .

محله لردکیوان

موقعیت :   

محله لرد کیوان در جنوب محله باغ گندم واقع شده است که از جهات شمال به محله باغ گندم ، از جنوب به محله شاه طهماسب ، از شرق به محلات دروازه شاهی ولب خندق ، واز غرب به محله ابوالمعالی محدود میشود .

محله لب خندق

موقعیت :

محله لب خندق از محلات قدیم شهر یزد می باشد که از جهات شمال به محلات  دروازه شاهی ولردکیوان ، از جنوب به خیابان قیام و محله دارالشفاء ، ازشرق به محله دار الشفاء ، واز غرب به محله  سرپلک   محدود مشود . بخشی از برج وباروی شهر یزد در این محله قرار دارد .