مسجد جوی بلبل

موقعیت مکانی :

مسجد جوی بلبل درضلع شرقی خیابان امام خمینی ، محلّه قلعه کهنه و در کوچه مسجد جوی بلبل قرار دارد .

جوی بلبل      شماره ثبت ملّی  :    656

 

 ""

 ""

 

موقعیت مکانی :

مسجد جوی بلبل درضلع شرقی خیابان امام خمینی ، محلّه قلعه کهنه و در کوچه مسجد جوی بلبل قرار دارد .

بانی

 

هیچ گونه سنگتاریخی که تأسیس بنا وبانی آن رامشخص کرده باشد مشاهده نمیشود. طبق اقوال افرادمحلّی،مؤسس آن «بلبل » وزیر شاه یحیی مظفری بوده است. بااستناد به مندرجات کتب تاریخی محلی یزد نامی از « بلبل » به میان نیامدهاست.

 

      

منابع تاریخی

 

ایرج افشار درکتاب خود از آن بعنوان مسجد کوچک محله ای یاد نموده است که با توجه به قرار گیری آن درمحله قلعه کهنه( از محلات قدیم یزد) حائز اهمیت می باشد. (یادگارهای یزد ،ج2،ص292)

 

 

مشخصات

این مسجد دارایشماره پلاک ثبتی ناحیه 3 شماره 516 اداره ثبت اسناد واملاک یزدمیباشد.

مسجد جوی بلبلدارای دو درب ورودی یکی درسمت شرق کوچه،( درب چوبی دولنگه با تزئینات سادۀ هندسی بهصورت گره چینی) ودیگری درب فلزی ، در قسمت جنوب گرمخانۀ مسجد می باشد. کف مسجد به اندازه 80 سانتی متر ( سهپله )‌ از کوچه مجاور آن پایین تر است مسجد مذکور شامل دو بخش گرمخانه وسردخانه میباشد. گرمخانه دربخش جنوبی قراردارد کهقدیمی تر به نظر می رسد.محراب ساده ای در گرمخانه قرار دارد که نورگیر سنگ مرمرزیبائی درآن تعبیه شده است .گرمخانه نیز سقفهای خشتی گهواره ای ( طاق آهنگ ) دارد.سرد خانه یا شبستان تابستانی آن در ضلع شمالی و دارای سقفهای آجری طاق تویزه است .منبر چوبی کوتاه دوپله ای نیز در سمت شرق محراب قرار دارد . کف مسجد باموزائیکفرش‌شده و شبستان تابستانه ازاره آجری حدودیک متردارد . در قسمت فوقانی شبستان تابستانه نورگیر مشبّک نصبگردیده است . بخشی از پشت بام مسجد موزائیک فرش وبخش دیگری در قسمت سقف گنبدی مسجدکاه گلی است . نمای خارجی مسجدنیز از آجر است .سرویس بهداشتی و وضوخانه درداخل کوچهقرار دارد .

 

 

کتیبه های تاریخی

 

این مسجد طبق نوشته های متون تاریخی قدیمی یزد و نیزبررسی های میدانی فاقد هر گونه کتیبه هایتاریخی است .

تمامی حقوق سایت متعلق به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب سایت با ذكر نام و لینك به این سایت مجاز می‌باشد | مدیرسایت : روابط عمومی