مزار نظامیه

مزاری متبرک است که به مقبره نظامیه مشهور می باشد و توسط سید نظام الدین پدر سید رکن الدین درمحله میرچخماق جنب دارالسلخ (دروازه قصابهای امروزی)ساخته شد « درسنه ثلث وثلین و سبعمائه [۷۳۳هجری] درکوچه  « دیگ بندان » طرح مدرسه عالی انداخته و درجنب مسجد به جهت مدفن خود مقبره بساخت و صفه و طنبی نیکو ساخته …»

مزاری متبرک است که به مقبره نظامیه مشهور می باشد و توسط سید نظام الدین پدر سید رکن الدین درمحله میرچخماق جنب دارالسلخ (دروازه قصابهای امروزی)ساخته شد « درسنه ثلث وثلین و سبعمائه [۷۳۳هجری] درکوچه  « دیگ بندان » طرح مدرسه عالی انداخته و درجنب مسجد به جهت مدفن خود مقبره بساخت و صفه و طنبی نیکو ساخته …»

و باتوجه به اینکه آل نظام دراین مزار مدفونند به مزار نظامیه نیز اشتهار دارد. این عمارت وچهار صفه وگنبد آن درابتدا خانقاه و گنبد امیر نظام بوده است که بعدها مدفن سید نظام الدین و پدر بزرگوارش امیر علی قوام الدین گردید.

درفضای پشت گنبد نیز سادات عظام اند، مثل سید قطب الدین که از اولیای زمان خود بود و کرامات بسیار داشت درتاریخ جدید یزد مذکور است که خواجه اوجی درسلک مریدان او قرار داشت .

مولف جامع مفیدی نیز از ذکر آن مزار دردوره صفویه یاد می نماید که مورد احترام خاص مردم بوده است « که در سنه ثلث و ثمانین و الف هجریه [ ۱۰۸۳هجری] رسیده متوطنین بلده طیبه یزد به جهت زیارت مرقد منور آن مرقد منور آن سید ستوده سیر روز نهم شهر ذی حجه الحرام که یوم العرفه است مقرر نموده اند و از میدان میرچخماق تا حوالی مزار منور آذین بسته تجار و اهل محترفه ( کاکین آراسته مردم شهر و بلوکات از ذکور و اناث در آن محل حاضر می شوند و به بیع و شری اشتغال می نمایند …  وچنان به خود شگون ساخته که بعضی از اجناس و امتعه و اشربه را که در آن روز خریداری می نمایند تاسال دیگر همانوقت درمنزل خود نگاه می دارند »

تمامی حقوق سایت متعلق به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد بوده و هرگونه استفاده از مطالب سایت با ذكر نام و لینك به این سایت مجاز می‌باشد | مدیرسایت : روابط عمومی